Si panahon ng Rebolusyong Pilipino dahil nakita

Si Lope K. Santos ay ipinanganak sa Bario PinedaBuwayang  Bato Pasig, Rizal, bilang Lope CansecoSantos. Anak siya ng mag-asawang sina LadislaoSantos, isang katutubong sa Pasig at VictorinaCanseco, isang katutubong sa San Mateo noong 25 Setyembre 1879.    Kahit na siya’y anak mahirap nagsumikap na magtapos ngpag-aaral. Si Santos ay ipinadala sa EscuelaNormal Superior de Maestros para sa edukasyon, at itinuloy at tinapos angpag-aaral sa Colegio Filipino.

Dahilsa kanyang anking katalihuhan ay natamo niya ang pinakamataas na karangalan. Ang kanyang Ang ama ay nabilanggo sa panahon ng RebolusyongPilipino dahil nakita ng mga awtoridad ng Espanyol ang mga kopya ng Noli MeTangere ng José Rizal at Ang Kalayaan sa kanyang pag-aari. Sa panahon ngRebolusyong Pilipino ng 1896, sumali si Santos sa mga rebolusyonaryo. Sapanahon ng pagkamatay ng kanyang ina, hiniling niya kay Lope na pakasalan si Simeona Salazar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nangyari ang kasalnoong Pebrero 10, 1900 at pinagpala sila ng tatlong anak na sina Lakambini,Luwalhati at Makaaraw. Nag-aral siya ng batas sa Academia de la Jurisprudencia at pagkatapos ay sa Escuela Derecho de Manila (ngayon ManilaLaw College Foundation) kung saan siya ay nakatanggap ng degree na Bachelor ofArts noong 1912. Sa huling bahagi ng 1900, nagsimula si Santos sa pagsulat ngkanyang sariling pahayagan na AngKaliwanagan. Ito rin ang panahong nagiging sosyalismo ang umuusbong ideyasa ideolohiya sa mundo. Nang si José Ma.Dominador Goméz ay nahatulan at sinentensiyahan ng Korte Suprema ngsedisyon at iligal na asosasyon laban sa pamahalaan noong 1903, ang grupo ni Goméz,Union Obrera Democratica Filipina(Philippine Democratic Labor Union), ay kinuha ni Santos. Ang grupo aypinalitan ng pangalan bilang Union delTrabajo de Filipinas, ngunit sa kalaunan ay nabuwag noong 1907.

                              Noong 1903, sinimulan ni Santos ang paglimbag ng mga pira-piraso ng kanyang unang nobela, Banaag sa Sikat sa kanyang lingguhang labor magazine na Muling Pagsilang at natapos noong 1906. Kapag nalimbag bilang isang libro, ang ‘Banaag at Sikat ni Santos ay maiitututing kauna-unahang libro na sosyalista sa Pilipinas na nagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng sosyalismo at humingi ng mga reporma sa paggawa mula sa pamahalaan. Ang aklat ay naging inspirasyon para sa pagtitipon ng 1932 Sosyalistang Partido ng Pilipinas (Socialist Party of the Philippines) at pagkatapos ay ang 1946 na grupo na Hukbalahap.                Naging dalubhasa si Santos sa Dupluhan, isang porma ng debate na patula na sikat noong panahon na iyon.

Ang Dupluhan ay maihahambing sa balagtasan na naging tanyag ng kalahating siglo bago ang panahon ni Santos. Itinatag din niya ang Sampaguita, lingguhang lifestyle magasin.                Noong unang bahagi ng 1910, sinimulan niya ang kanyang kampanya sa pagtataguyod ng isang “Pambansang Wika para sa Pilipinas “, kung saan nag-organisa siya ng iba’t ibang panayam, lektura at pinamunuan ang maraming departamento para sa pambansang wika sa mga nangungunang mga unibersidad sa Pilipinas. Noong 1910, siya ay inihalal bilang gobernador ng lalawigan ng Rizal sa ilalim ng Nacionalista Party.

Noong 1918, siya ay hinirang bilang unang Pilipino na gobernador ng bagong siyasat na Nueva Vizcaya hanggang 1920. Dahil dito, siya ay inihalal sa ika-5 na Lehislatura ng Pilipinas bilang senador ng ikalabindalawang distrito ng senatorial na kumakatawan sa mga lalawigan na may karamihan ng mga di-Kristiyano na populasyon. Siya ang pangunahing may-akda ng Batas sa Lehislatura ng Pilipinas Numero 2946 na nagsimula noong Nobyembre 30 bawat taon bilang Bonifacio Day, pinarangalan si Andrés Bonifacio.                Noong 1940, inilathala ni Santos ang unang aklat pangramatika ng wikang Filipino, Balarila ng Wikang Pambansa (Grammar of the National Language) na kinomisyon ng Surian ng Wikang Pambansa (SWF). Nang sumunod na taon, hinirang siya ni Pangulong Manuel L. Quezon bilang direktor ng SWF hanggang 1946. Nang ang Pilipinas ay naging miyembro ng United Nations, siya ay pinili upang isalin ang Saligang Batas 1935 para sa UNESCO.

Siya rin ang nabigyan ng pagkakataong magsalin sa Wikang Tagalog ng mga talumpati pampasinaya ng mga dating pangulo na si Jose P. Laurel at Manuel A. Roxas.                Sa kasaysayan ng Panitikan ng Wikang Tagalog ay si Lope K. Santos ang kaunaunahang gantimpalaan at pinagkalooban ng karangalan “Paham ng Wika”. Sa karangalang ito gintong korona ang ipinutong sa kaniyang ulo. Maliban dito tinaguriang din siya bilang Ama ng Balarilang Pilipino, at Haligi ng Panitikang Pilipino.

                Noong 1952, itinayo niya ang samahang TANIW o Taliba ng Inang Wika upang pangalagahan at protektahan ang panitkang at gramatikang Pilipino. Ang TANIW ay naging pamagat din ng aklat ng isang koleksyon ng mga tulang Pilipino                Noong mga unang bahagi ng dekada ng 1960, siya ay nakaranas ng operasyon sa atay dahil sa komplikasyon. Namatay si Santos noong Mayo 1, 1963. “Araw ng Manggagawa”

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out