Sabrin 500 personer dog under den hemsöka

Sabrin 8a Chile – jordbävning & tsunami En av de sex största jordbävningarna var den som inträffade i Chile (den 27nde februari 2010), och som senare orsakade en tsunami. Jordbävningen skedde i samband med att en tektonisk platta kolliderade med en annan.  Dygnets längd minskades med 1,26 mikrosekunder och jordaxeln rörde sig 8 cm allt detta på grund av den kraftiga jordbävningen. På grund av den tektoniska rörelsen rörde sig Concepción (en stad i Chile) 3,04 m västerut. De säger också att Santiago (Chiles huvudstad) rörde sig 23,8 cm och även staden Valparaiso 27,7 cm.

 Även Buenos Aires vilket är Argentinas huvudstad flyttade sig 3,9 cm. Buenos Aires ligger till och med 1,350 km ifrån Concepción. De mest drabbade regionerna var Maule och Bío-Bío, det var de som låg närmast epicentrumet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mer än 500 personer dog under den hemsöka händelsen, ungefär hälften av de dog i staden Constitución vilket ligger mellan Santiago och Concepción, ungefär 12,000 skadades, och 4013 skolor och 79 sjukhus rasade och förstördes, även 370,000 hus rasade, detta gjorde att ungefär 800,000 människor blev hemlösa. Región Metropolitana de Santiago Flera sjukhus rasade och förstördes i huvudstadsområdet, det blev strömavbrott och en kemisk fabrik brändes upp. Flera historiska byggnader rasade och flygplatsen var tvungen att stängas ner. Región del Maule Många orter blev mycket hårt drabbade, på grund av att kraftiga vågor (tsunami) kom in över kuststräckan Staden Constitución blev hårt drabbad, den drabbades även av ett nytt skalv som hade magnituden 5,9, den 3 mars 2010. Región del Bío-Bío Flera hus rasade i Región del Bío-Bío, som t. ex ett hus med 14 våningar.

Det blev översvämning av en tsunami i hamnen som låg i Talcahuano nära Concepción. Detta orsakade båtar hamna upp på land och inuti staden, även hamnens infrastruktur fick många skador.  Jordbävningen var uppe på 8,8 på richterskalan, den var även ungefär femhundra gånger kraftigare än jordbävningen i Haiti (i januari), den låg på 7,0. Den främsta anledningen till den kraftiga jordbävningen var den sort av gränsen mellan de två tektoniska plattorna (kontinentalplattor). Nu var det att den ena plattan pressades under den andra. En annan anledning är att när plattorna möts och det är en liten lutning på de, blir jordbävningen extrem stark ungefär 9 eller mer på richterskalan.

Elastisk energi hinner byggas upp när plattorna rör sig i en kraftig jordbävning så friktionsytan blir ganska stor. Risker för tsunamis eller flodvågor kan inträffa när detta händer under havsytan. Dock i ställen/områden där de tektoniska plattorna går åt varsitt håll, blir skalven inte stora. När plattorna glider bredvid varandra (tredje gränstypen) blir det inte stora skalv till och med när de blir kraftiga, som t.

ex i Kalifornien och Turkiet. Men en sån jordbävning händer cirka 10-12år.Jordbävningar på en plattgräns inträffar när plattorna fastnat med varandra, men att tyngden ökat så mycket att friktionen inte kan motstå längre. Plattorna transporteras mot varandra vid en snabb rörelse. Vid stora jordbävningar är det stora ställen/områden som rör sig.

 En chilensk kust drabbades hårt på grund av att en tsunami inträffade, en av orsakerna till tsunamin var att skalvet hade sitt epicentrum ute till havs. I Talcahuano (en kommun i Chile) var vågorna 2,3 m höga, och i staden Valparaiso var vågorna 1,3 m höga. Skalvet pågick i ungefär 3 minuter. Det är normalt att så kraftiga/stora jordbävningar ger upphov till tsunami.  Tsunamin kom in hårt mot den chilenska kustens småsamhällen.

  I Valparaiso var vågorna 261 cm, i Talcahuano 181 cm, och även i Arica som befinner sig ungefär 1700 km norrut, var vågorna 118 cm höga.  Vågorna spred sig över hela Stilla havet, och vattenhöjningen samt följderna varierade. Juan Fernández (de chilenska öarna) blev drabbade tidigt de ligger till och med 66 mil ifrån kusten. Efter ungefär ett dygn hade till och med vågorna räckt till Rysslands östkust.

 Att hindra jordbävningar är jättesvårt, det finns till och med ingen chans att göra det eftersom att plattorna på plattgränserna rör sig ständigt och går inte och stoppa. En viktig orsak till att många människor bor i Chile är för att Chile har många aktiva vulkaner, och den vulkaniska askan gör marken bördig. Bördig jord är väldigt viktigt för att kunna utnyttja resurser, främst vatten och olika växtnäringsämnen.

 Källor: Wikipedia  

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out