Onderwerp Antibiotica gegeven Essay

Inhoud

Deze PO voor ANW hebben wij het onderwerp Antibiotica gegeven. Alle vier hebben we een N & A ; G profiel, en zijn dan ook allemaal geinteresseerd in medische onderwerpen. Antibiotica sprak ons erg aan omdat we er veel kanten mee op konden.

Zo speelt antibiotica niet alleen een rol in de geneeskunde voor mensen, maar ook in de veehouderij en tandheelkunde. Onze keus voor het onderwerp was dus snel gemaakt. Vervolgens bepaalden we onze hoofdvraag:“ Moet Er een wereldwijde wetgeving komen voor heated voorschrijven new wave antibiotica? ”Bij deze hoofdvraag hebben we enkele deelvragen opgesteld dice we in dot verslag zullen behandelen. Ten slotte zullen wij een antwoord op de hoofdvraag geven door voor- nut nadelen af Te wegen en een conclusie Te trekken. Onze deelvragen zijn ALSs volgt:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
 • Wat is antibiotica? ( CB )
 • Wat is de geschiedenis van antibiotica? ( S )
 • Hoe werkt antibiotica? ( C )
 • Welke soorten antibiotica bestaan Er?Nieuwe ontwikkelingen

 • Wat zijn de toepassingen new wave antibiotica? ( CB )
 • Wat is heated probleem rondom antibiotica? ( F )
 • Resistentie

 • Wat zijn de medische richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica momenteel? ( S )
 • Verschillen tussen Europese landenVerschillen tussen landen wereldwijd

Conclusie:

 • Antwoord op de hoofdvraag
 • Voor- nut nadelen afwegen ( wat weegt sterker )Logische conclusie trekken

Wat is antibiotica?

Een antibioticum ( meervoud antibiotica ) is een medicijn digital audiotape werkt tegen bacteri & A ; euml ; le infecties. Een antibioticum werkt niet tegen virusinfecties, zoals een verkoudheid of griep. Voorbeelden new wave bacteri & A ; euml ; le infecties zijn blaas- nut longontstekingen.

Voor elke bacteriesoort bestaat een ander antibioticum.Oorspronkelijk verstond work forces onder antibiotica stoffen new wave organische oorsprong, dat zijn stoffen new wave natuurlijk materiaal. Daartegenover staan de chemotherapeutica, stoffen dice door mensen zijn bereid. Door de jaren heen is dit onderscheid zo goed ALSs verdwenen, en noemt work forces bijna alle medicijnen dice bacteri & A ; euml ; le infecties tegengaan antibiotica. Chemotherapeutica worden tegenwoordig meer gezien ALSs specifieke anti- kankermiddelen.

Bactericiden nut bacteriostatischen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten antibiotica: de bactericide en de bacteriostatische. De bactericide antibiotica zijn bacteriedodend en maken het DNA new wave de bacterie kapot, waardoor deze sterft.

Penicilline heeft een bactericide werking nut is tevens heated bekendste antibioticum. De bacteriostatische middelen zijn bacterieremmend, wat betekent digital audiotape de cel niet kapot gaat, maar zich niet meer kan vermenigvuldigen. Hoewel het verschil bestaat, overlappen de twee soorten elkaar gedeeltelijk, zo wordt de bacterie in beide gevallen uiteindelijk gedood. Het is wel belangrijk om Te weten digital audiotape de twee soorten over het algemeen niet rain trees gebruikt kunnen worden.

Dat is omdat bactericiden alleen werken tegen groeiende bacteri & A ; euml ; n terwijl bacteriostatischen de groei juist stoppen. Een combinatie new wave beiden zou dus niet werken.

Hoe werken antibiotica?

Een bacteriacide antibioticum kan op dainty manieren de bacterie doden.Antibiotica kunnen bijwerkingen hebben, bijvoorbeeld maagdarmklachten.

Zo kan iemand new wave antibiotica misselijk worden of diarree krijgen. Sommige mensen kunnen allergisch worden voor een bepaald soort antibioticum. Dan ontstaan vaak jeukende rode vlekken op de huid.Een nadeel new wave antibiotica is dat ze ook werkzaam zijn tegen bacteriesoorten die we altijd bij ons dragen en dice we juist nodig hebben. Bijvoorbeeld bacteri & A ; euml ; n in onze darmen die meehelpen met heated verteren van ons eten. Ook zijn Er veel bacteri & A ; euml ; n decease de huid en slijmvliezen beschermen.

Wanneer antibiotica ook deze ‘goede ‘ bacteri & A ; euml ; n bestrijden, krijgen andere bacteri & A ; euml ; Ns of schimmels soms de kans om zich uit Te breiden.Het is relatief gemakkelijk om een stof Te vinden of Te ontwikkelen dat werkt tegen procaryote cellen ( bacteri & A ; euml ; n ) en dat niet werkt tegen eucaryote cellen ( de pati & A ; euml ; nt ) .

Bronnen:

 • www.infonu.

  nl

 • hypertext transfer protocol: //www.microbiologie.info/de_werking_van_antibiotica.htm

Wat is de geschiedenis van antibiotica?

In 1928 ontdekte Sir Alexander Fleming, een Britse humanistic disciplines en microbioloog, bij toeval de eerste antibiotica. Hij gaf deze stof de naam penicilline, en verwachtte dat het een belangrijk geneesmiddel zou kunnen worden. Een toevallige ontdekking of niet, hij leverde Fleming in 1945 wel de Nobelprijs op.Alexander Fleming ( 1881-1955 ) werd geboren in Ayrshire in Schotland.

Hij bracht zijn jeugd door op het platteland maar verhuisde naar Londen om geneeskunde Te studeren aan St. Mary ‘s Medical School. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd Fleming hoofd new wave het medische corps new wave het ledger. In deze periode deed hij ALSs militaire humanistic disciplines onderzoek naar de besmetting new wave wonden, en ontdekte dat dot meer soldaten heated leven kostte dan de verwondingen zelf.

Fleming nam zich voor een oplossing voor dot probleem te zoeken. Na de oorlog keerde hij terug naar St. Mary ‘s Medical School in Londen waar hij in 1919 hoogleraar werd in de bacteriologie. In 1928 werd Fleming assistent new wave Sir Almroth Wright, en rain trees deden ze onderzoek naar bacteri & A ; euml ; n en schimmels.

Tijdens een van Hun onderzoeken, het onderzoek naar de stafylokokkenbacterie, ontdekte Fleming de stof penicilline.

Hoe ontdekte Fleming de penicilline?

Tijdens het onderzoek naar de stafylokokkenbacterie kwam geheel per ongeluk een schimmel in een petrischaaltje met bacteri & A ; euml ; n terecht. Fleming nam de volgende twee dingen waar: De bacteri & A ; euml ; n rondom de schimmel verdwenen en er groeiden geen nieuwe bacteri & A ; euml ; n rondom de schimmel. Op footing new wave deze waarnemingen concludeerde Fleming digital audiotape de schimmel een bacteriedodende stof afscheidde. Dat verklaarde waarom de bacteri & A ; euml ; n rondom hem niet overleefden. Hij gaf de schimmel de naam Penicilline, en besloot er meer onderzoek naar Te doen. Zo maakte hij Er een filtraat new wave en diende het toe aan proefdieren.

Uit dot experiment bleek digital audiotape de schimmel in staat was vele soorten bacteri & A ; euml ; n te doden, en daarnaast geen schadelijk consequence had op de proefdieren. Op footing new wave Al zijn experimenten en waarnemingen verwachtte Fleming digital audiotape de schimmel een belangrijk geneesmiddel zou kunnen worden, maar hij was niet in staat dot daadwerkelijk Te produceren. Een groot probleem was namelijk dat het heel moeilijk was om de schimmel te isoleren.

Hoe vervolgde het onderzoek?

Het onderzoek van Fleming werd voortgezet door de onderzoekers Howard Florey en Ernst Chain. Zij kregen het wel voor elkaar om penicilline Te isoleren, iets dat Fleming nooit gelukt was. Hierdoor ging de ontwikkeling new wave de schimmel met grote stappen vooruit nut in 1945 kregen Fleming, Chain en Florey gezamenlijk de Nobelprijs voor Geneeskunde “ voor de ontdekking van penicilline en haar helende werking bij diverse infectieziekten ” .

Wanneer werd antibiotica bruikbaar voor de behandeling new wave mensen?

Lange tijd heeft work forces penicilline niet kunnen toepassen op mensen, omdat de wetenschappers simpelweg niet genoeg penicilline tot Hun beschikking hadden.

Pas in 1944 slaagde work forces er in Amerika in om penicilline in grote hoeveelheden Te produceren. Dit had een positief consequence op de bestrijding new wave ziektes ALSs longontsteking nut tbc, ziektes die tot dan toe veel mensen het leven kostten. Ook speelde penicilline een grote rol bij de behandeling new wave gewonde geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Door het antibioticum was heated aantal soldaten digital audiotape stierf aan de infectie van verwondingen, een Wereldoorlog subsequently, sterk afgenomen. Het is Fleming dus gelukt een oplossing voor het infectieprobleem te vinden, zoals hij zichzelf in de Eerste Wereldoorlog had voorgenomen.

Bronnen:

 • hypertext transfer protocol: //www.worldwidebase.

  com/bekendepersonen/alexander_fleming.shtml

 • hypertext transfer protocol: //nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/fleming-bio.html
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
 • hypertext transfer protocol: //www.gezondweb.

  be/gezondweb/rubrieken/medicatietechnieken/medicatie/penicilline/historiek.htm

 • hypertext transfer protocol: //noorderlicht.vpro.nl/dossiers/17020208/hoofdstuk/17020909/
 • hypertext transfer protocol: //www.100jaarfarmacologie.nl/educatie/penicilline.

  html

 • hypertext transfer protocol: //medicijn.startpagina.nl/prikbord/4433795/4433798/re-antibiotica-of-penicilline

Hoe werkt antibiotica?Wat zijn de toepassingen new wave antibiotica?

De veehouderij

In de Nederlandse veehouderij wordt erg veel antibiotica gebruikt. Boeren geven Hun varkens al antibiotica ALSs ze een verkoudheid hebben opgelopen. Op deze manier kunnen gevaarlijke resistente bacteri & A ; euml ; n ontstaan. Omdat de toegediende antibiotica, weliswaar in kleine hoeveelheden, in ons voedsel terechtkomt, is dit een serieuze kwestie. De overheid is genuine nog niet new wave program een moisture in te voeren dice richtlijnen new wave het antibiotica gebruik bevat. De Voedsel en Waren Autoriteit ( VWA ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) maken zich grote zorgen over deze ‘superbacteri & A ; euml ; n ‘ .

Volgens onderzoek van beide instituten nam het gebruik new wave antibiotica tussen 1999 nut 2006 in de veehouderij met 60 procent toe.Een veelvoorkomende gevaarlijke bacterie is de MRSA- bacterie.De tandheelkunde

De algemene gezondheidzorg

Nederlandse veehouders gebruiken steeds meer antibiotica om Hun dieren gezond te houden. Dit kan het ontstaan new wave gevaarlijke resistente bacteri & A ; euml ; n sum gevolg hebben. Deze ‘superbacteri & A ; euml ; n ‘ vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid, aldus de Voedsel en Waren Autoriteit ( VWA ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) . Het RIVM luidt dinsdag de noodklok over het veelvuldige gebruik new wave antibiotica in de veehouderij op een symposium in Utrecht.

Volgens de VWA nam heated gebruik new wave antibiotica tussen 1999 en 2006 Al met ruim 60 procent toe. Uit recent onderzoek new wave de belangenvereniging new wave fabrikanten en importeurs new wave diergeneesmiddelen ( FIDIN ) , blijkt digital audiotape de verkoop new wave antibiotica in de landbouw vorig jaar peg eens met bijna 10 procent is gestegen. Het is in Nederland toegestaan om vee Te behandelen met antibiotica. Ook wanneer de middelen in kleine hoeveelheden belanden in de melk of het vlees.De MRSA-bacterie is een goed voorbeeld new wave een ‘superbacterie ‘ .

De meest gangbare antibiotica is er niet langer tegen opgewassen. Besmetting met MRSA is vooral gevaarlijk voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. Voor ziekenhuizen en verpleeghuizen vormt de bacterie daarom een grote bedreiging. Recentelijk dook de bacterie op in het Westfriesgasthuis in Hoorn nut in een ziekenhuis in het Limburgse Boxmeer.Drie jaar geleden bleek Al digital audiotape de MRSA-bacterie overgedragen kan worden new wave varkens op mensen toen enkele varkensboeren de bacterie bij zich droegen. Het ministerie van landbouw zegde daarop toe het gebruik new wave antibiotica aan banden Te leggen.

Volgens heated RIVM en de VWA schieten de inspanningen van het ministerie echter tekort. De VWA vreest zelfs digital audiotape de situatie binnen vijftien jaar onbeheersbaar wordt. De kosten voor de volksgezondheid kunnen met vele miljoenen euro ‘s stijgen ALSs niet adequaat wordt ingegrepen.

Bronnen:

 • hypertext transfer protocol: //llink.nl/startpagina/nieuwsitem.php? id=3978

Wat is heated probleem rondom antibiotica?

Wat zijn de medische richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica momenteel?

Work force verwijdt artsen tegenwoordig geregeld dat ze Te veel antibiotica voorschrijven. Zo zouden artsen bij een angina of griep geen antibiotica voor hoeven schrijven, iets dat in de praktijk wel gebeurt. De artsen hebben hier echter argumenten voor. Wanneer een angina een streptokokkenangina is, is er kans op hartklepletsel bij de pati & A ; euml ; National Trusts. Antibiotica kan dit voorkomen. Een griep is een virus, en kan dus niet behandelt worden met antibiotica, maar oudere pati & A ; euml ; nten met griep lopen kans om bovenop de griep een bacteri & A ; euml ; le surfinfectie te krijgen.

Door antibiotica voor Te schrijven bij deze pati & A ; euml ; nten nemen artsen de kans op zo een surfinfectie weg.De discussie omtrent het voorschrijven van antibiotica wakkert momenteel steeds verder aan. Resistentie is immers een wereldwijd probleem digital audiotape steeds groter wordt. Wanneer zouden artsen in het algemeen een antibiotica voor moeten schrijven? Verschillen de richtlijnen van het voorschrijven van antibiotica tussen verschillende landen in Europa? Verschillen de richtlijnen van het voorschrijven van antibiotica tussen verschillende landen in de wereld? Op deze nut andere punten zal deze tekst ingaan.

Gevaar

Resistentie houdt kort gezegd in digital audiotape een bacterie bestand wordt tegen een bepaald antibioticum, waardoor digital audiotape antibioticum niet langer effectief is. Oorzaken new wave resistentie zijn onder andere buitensporig gebruik new wave antibiotica, en een onjuiste duur new wave een kuur.Tussen Europese landen verschilt het resistentiepercentage enorm.

Dit verschil komt ook duidelijk naar voren in de figuur over heated resistentiepercentage new wave de MRSA bacterie ( ziekenhuisbacterie ) . In het algemeen ligt het per centum in landen ALSs Griekenland, Frankrijk, Spanje en Itali & A ; euml ; het hoogst.Wanneer we kijken naar het aantal dagdoseringen digital audiotape een huisarts per dekagram voorschrijft per duizend inwoners zien we opnieuw een groot verschil binnen Europa. Frankrijk, Griekenland en Itali & A ; euml ; staan opnieuw aan top met ongeveer 30 dagdoseringen. Dit is bijna drie keer zo groot ALSs het aantal dagdoseringen digital audiotape Nederlandse huisartsen voorschrijven.

In de twee figuren is een duidelijk verband zichtbaar tussen het resistentiepercentage en de hoeveelheid antibiotica dice wordt gebruikt: In een land waar het antibioticagebruik excessief is, ligt het resistentiepercentage ook relatief hoog.Er zijn meerdere oorzaken te noemen voor heated grote verschil binnen landen in Europa. Deze oorzaken worden duidelijk ALSs je een land met lage waarden, zoals Nederland, vergelijkt met een land met hoge waarden, zoals Frankrijk.Ten eerste ligt het resistentiepercentage in Nederland relatief laag omdat de artsen zich houden aan richtlijnen dice zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In een land ALSs Frankrijk schrijven huisartsen veel ongecontroleerder antibiotica voor, soms om simpelweg new wave het gezeur new wave Hun pati & A ; euml ; nten af te zijn.

Ten tweede worden besmette pati & A ; euml ; nten in Nederland geisoleerd totdat de bacterie is verdwenen. In Frankrijk gebeurt dot niet consequent genoeg.Ten slotte kan work forces in Frankrijk zonder recept van de huisarts in de apotheek antibiotica halen, waardoor work forces gemakkelijk aan antibiotica kan komen, en het dus sneller en vaker zal gebruiken.

Hierdoor ligt het antibioticagebruik in heated land aanzienlijk hoog.Als work forces nu wereldwijd heated antibioticagebruik niet terugdringt, zullen de cijfers uit de figuren alleen nog maar hoger worden, waardoor de problemen niet meer Te overzien zijn. Dan zullen “ eenvoudige ” ziektes ALSs een longontsteking niet meer Te behandelen zijn en veel mensen het leven kosten.

Wereldwijd

Het antibioticabeleid in Europese landen laat dus veel Te wensen over, maar in veel ontwikkelingslanden is heated misschien peg wel erger. Vaak zijn daar geen voorschriften voor antibioticagebruik of work forces houdt zich er niet aan.

De antibiotica worden op straat verkocht voor veel geld. Een groot aantal mensen heeft niet genoeg geld om een volledige kuur Te kopen, waardoor de kans op resistentie erg groot is.In de VS en Japan wordt, net ALSs in Frankrijk en Itali & A ; euml ; , list snel antibiotica voorgeschreven. In Rusland bezitten veel gezinnen verschillende antibiotica waar ze ongecontroleerd en onvoorzichtig mee om gaan.

Oplossingen

Enkele initiatieven om heated resistentieprobleem op Te lossen zijn de antibioticagids en de Europese Antibioticadag.

In de antibioticagids staan de richtlijnen voor het gebruik new wave antibiotica. Voor vrijwel elke ziekte/infectie staat kort beschreven wat deze inhoud, welk antibioticum de desbetreffende humanistic disciplines voor moet schrijven, in welke hoeveelheid en de juiste duur new wave de kuur.Op 18 november 2008 vond de eerste Europese Antibioticadag plaats. Deze dekagram werd georganiseerd door het ECDC en heated doel new wave deze dekagram, die vanaf toen moose jaar wordt herhaald, is om mensen bewust Te maken van het gevaar new wave antibioticaresistentie. Het is belangrijk digital audiotape de EU veel aandacht aan dot probleem gaat besteden. Daarom worden op deze dekagram alle Europese lidstaten uitgenodigd en geholpen om Hun antibioticagebruik Te verbeteren.

Bronnen:

 • hypertext transfer protocol: //www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/2791/nederlanders-gebruiken-antibiotica-het-minst
 • hypertext transfer protocol: //www.volkskrant.nl/binnenland/article1094058.ece/Gebruik_van_antibiotica_het_laagst_van_Europa
 • hypertext transfer protocol: //noorderlicht.vpro.nl/dossiers/17020208/hoofdstuk/17089587/
 • hypertext transfer protocol: //www.observant.unimaas.nl/default.asp? page=/jrg26/obs4/art08.htm
x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out