Downloadverbod: dreiging voor de samenleving Essay

Vroeger was heated allemaal makkelijker, eenvoudiger en overzichtelijker op auteursrechtelijk gebied. Er bestonden peg new wave die grote platenspelers, die het kopi & A ; euml ; ren onmogelijk maakten. Mensen kochten de langspeelplaten netjes in de winkel en de meesten hielden Hun muziekverzameling keurig bij. Tegenwoordig is heated verhaal wel anders, door de komst van het cyberspace is er heel wat veranderd.Mensen hebben geen platenspelers meer, maar mp3-spelers die volgeladen zijn met tal new wave muziekbestanden en externe harde schijven die ruimte bieden voor honderden digitale movies.Het is toegestaan in Nederland om muziek en movies te kopi & A ; euml ; ren voor Eigen gebruik.

Echter, de overheid wil hier een stokje voor steken door het downloaden new wave muziek- nut filmbestanden strafbaar Te maken. Deze maatregel is al ingevoerd in landen ALSs Frankrijk en Australi & A ; euml ; . Ik vind dot een slechte ontwikkeling, want het strafbaar maken van het downloaden new wave movies en muziek is een onbegonnen zaak en zal leiden tot pandemonium.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nederland zal criminaliseren

Door het instellen new wave een dergelijk verbod zullen veel Nederlanders een strafbaar feit begaan, want heated downloaden new wave muziek en movies wordt dagelijks door miljoenen mensen gedaan. Het kan ook onbewust voorkomen, bijvoorbeeld ALSs iemand een auteursrechtelijk filmpje bekijkt op Youtube.Het zal absurd zijn ALSs al die mensen worden veroordeeld omdat ze audiovisueel materiaal hebben gedownload. Nederland zal dan een land vol met criminelen worden nut het is ondenkbaar ALSs justitie ( mss OM ) Al deze mensen zal vervolgen.

Dat zal ontzettend veel geld, moeite en tijd kosten. Justitie kan zich beter concentreren op echte misdadigers, dan zich Te richten op de normale Burgers. De bewegingsvrijheid new wave internetgebruikers zal dus afnemen door een downloadverbod, wat zeker niet gunstig is binnen een informatiemaatschappij.

Privacy onaantastbaar

Als de overheid een downloadverbod zal handhaven dan zal het internetverkeer new wave alle internetgebruikers intensief gecontroleerd moeten worden. Als dot zou gebeuren, dan tast dat ook de privateness van de burger aan. Ik vind digital audiotape de privateness van de burger gewaarborgd moet blijven, ook op heated cyberspace.

De controle is vrijwel onuitvoerbaar, de overheid zal meer ambtenaren moeten inzetten voor het opsporen van illegale gebruikers. Het inzetten new wave excess ambtenaren zal een grote financi & A ; euml ; le uitgave zijn, en nu het begrotingstekort van de overheid groter wordt, zou digital audiotape geen verstandige zet zijn. Internetproviders zullen zich ook meer bezig moeten houden met het instellen new wave betere internetfilters en heated uitvoeren new wave strengere controle.

Ze kunnen zich beter concentreren op een betere dienstverlening, want tot op de dag van vandaag komen er in tv-programma ‘s ALSs ‘Kassa ‘ en ‘Radar ‘ vaak klachten over de gebrekkige service new wave internetproviders.

Geen hongersnood in de film- nut muziekindustrie

Het voornaamste statement voor het instellen new wave een downloadverbod is dat platenmaatschappijen en filmproducenten enorm veel omzet mislopen. Echter, dot valt ontzettend mee dan digital audiotape Er beweerd wordt. Door het downloaden new wave gratis muziek raken mensen meer in aanraking met verschillende muziekgenres.

Dat betekent gratis reclame voor artiesten, en daardoor zullen meer mensen naar concerten gaan. Ook worden op lege opslagmedia, zoals een lege videodisk, een toeslag geheven die weer gaat naar de muziek- en filmindustrie. Koop je dus een lege videodisk dice je alleen gebruikt voor schooldoeleinden, dan geef je indirect een subsidie aan artiesten en filmproducenten. Waarom zou je dan geen ‘gratis ‘ muzieknummer of movie mogen downloaden? Aangezien veel artiesten en acteurs nog steeds dure car ‘s nut verschillende vakantiewoningen kunnen aanschaffen, hebben ze niks Te klagen.

Wereld vol creativiteit

De creativiteit new wave kunstenaars zal niet worden gestimuleerd door een invoering new wave een downloadverbod. Ik vind digital audiotape de muziek- en filmindustrie zich moeten aanpassen aan de huidige digitale maatschappij. Het komt steeds vaker voor digital audiotape kunstenaars, zoals artiesten en filmproducenten, alternatieven zoeken om een bron new wave inkomsten te genereren. 3D-films zijn een goed voorbeeld.

Doordat deze movies alleen in de bioscopen kunnen worden bekeken, stijgt de omzet van een movie. Een goed voorbeeld is de succesvolle 3D-film ‘Avatar ‘ , deze movie bracht wereldwijd 161 miljoen euro op. Ook artiesten ALSs ‘Radiohead ‘ en ‘Kyteman ‘ hebben een systeem ( alternatief, innovatief idee ) bedacht wat past in het huidige digitale tijdperk. Mensen die nummers van hen willen aanschaffen kunnen zelf bepalen hoeveel ze uitgeven aan een nummer of album. De artiesten geven dus Hun muziek deels weg, terwijl ze peg steeds verdienen.

Lekker blijven downloaden

Al met al kan Er worden geconcludeerd digital audiotape een verbod op het downloaden new wave muziek en movies grote negatieve gevolgen heeft voor onze samenleving.

De samenleving zal kenmerken new wave een politiestaat tonen, waarin al het internetverkeer zal worden gecontroleerd en je privateness op heated cyberspace drastisch wordt aangetast. De criminalisatie zal toenemen en de creativiteit van kunstenaars dalen. Genoeg redenen voor de politiek om een downloadverbod niet Te handhaven. Mochten muzikanten door beperkte financi & A ; euml ; le middelen toch tot het niveau new wave onze volkszangeres en tevens Eurovisie Songfestival kandidaat Sieneke dalen, dan heeft de overheid al het recht om in te grijpen. Echter, digital audiotape kan nog wel eens heel lang op zich gaan wachten.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out