Der samme måde opstå sådanne uenigheder. Det

Der er Ifølge politologen Lijphart 16 parametre, der skal fokus på når mansammenligner præsidentialisme og parlamentarisme.  tre af de seks parametre hvor stabil denudøvende magt er, hvor stor valgbarheden af den udøvende magt er og hvor stor gradaf magtadskillelse der er. Under et præsidentielt styre kan præsidenten ikkeafsættes af parlamentet. Den regel skaber ikke blot større stabilitet hos denudøvende magt, men sørger derudover også for at magtadskillelsesgraden erstørre i det præsidentielle system, og det kan skabe større individuel frihed ogmindre korruption. Det er folket som vælger præsidenten i det præsidentiellesystem og derfor er det også en mere demokratisk måde at vælge på.

Vi kan derforkonkludere at de 3 første parametre fungere bedst under det præsidentiellesystem, helt sikre kan vi dog ikke være i denne konklusion fordi: 1.       ustabilitetikke nødvendigvis findes i et parlamentarisk system. 2.       Iet parlamentarisk system har den udøvende magt ofte et demokratisk flertal iryggen, og tit vidste vælgerne godt over hvordan de forskellige partier vil ståfor udformningen af den udøvende magtDe 3 sidsteparametre er kontinuiteten, effektiviteten af lovgivningsprocessen og systemetsgrad af inklusion. I et præsidentielt system er der en separering af denlovgivende magt og den udøvende magt, og det kan frembringe nogle uløseligedebatter, som i sidste ende kan gøre lovgivningen til en langtrukken,ineffektiv proces. I det parlamentere system vil der ikke på samme måde opståsådanne uenigheder.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det parlamenterer system vinder også på kontinuitet. Den erudøvende magt er ikke ligeså periodisk anlagt som den er under et præsidentieltsystem, da den er så afhængig af parlamentet. Også inklusionsgraden i valget afden udøvende magt er størst i det parlamentariske system. Grunden til det, erat enhver stemme “tæller” i valget af en regering, modsat det præsidentiellesystem hvor alle de stemmer der er gået til den tabende præsident er “spildte”altså kort sagtFordelene ved præsidentielle system:stabilitet, den udøvende magt udpeges med et stærkere demokratisk grundlag og sandsynlighedenfor korruption er mindre.Fordelene ved parlamentariske system:effektivitet, kontinuitet og inklusionsgrad.1 Arendd’Angremond Lijphart (født 17. august 1936, Apeldoorn, Holland) er en politologmedspeciale i komparativ politik, valg og valgsystemer, etnicitet og politik

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out