1. vangen. 5. Geef elk hoofdstuk een

1.

      Titel boek: The Old Man and the Sea2.      Schrijver: Ernest Hemingway3.      Verklaar de titel van het boek. Geef ook aan ofje de titel wel/niet goed gekozen vindt: Het verhaal gaat over een oude man dieelke dag vis probeert te vangen. De zee is zijn grote passie. Santiago (de oudeman) wordt vaak oude man genoemd door andere mensen in het verhaal.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

4.      Geef een korte samenvatting van elk hoofdstuk.Maak het niet te lang. 5 regels is genoeg: (Het verhaal heeft geenhoofdstukken, dus hierna volgt een korte samenvatting van het volledigeverhaal): Een man genaamd Santiago is een oude visserman.

Manonlin (een vriendvan Santiago) en Santiago gaan samen wat doen met elkaar. Ze gaan dan vissen.Over het algemeen gaat het leven van de oude man niet erg lekker. In 84 dagenvissen, heeft hij geen een vis gevangen. Nog een dag gaat de man met zijn bootjeeropuit, hij gaat vissen. Toen Santiago zijn hengels in het water had gegooid,kreeg hij ineens beet.

Het is geen normale vis, maar een abnormaal grote vis! Naeen tijdje kijken ziet hij het, het is een zwaardvis. Vele uren strijdt de manom de vis te vangen. Het gaat er heftig aan toe. Hij wordt zelfs aangevallendoor haaien. Hij doodt er een aantal, maar het blijkt niet genoeg te zijn. Deresterende haaien eten heel de vis op waar Santiago mee bezig was te vangen.

Het is de man uiteindelijk niet gelukt om de vis te vangen.5.      Geef elk hoofdstuk een kernwoord.

Vertaal hetNederlandse kernwoord ook in het Engels:N.v.t. (Het verhaal heeft geenhoofdstukken.

)6.      Wat voor een soort boek zou je dit willennoemen? Je mag meer soorten kiezen als het een combinatie is. Kies uit:liefdesverhaal, avontuurlijk verhaal, sciencefiction verhaal,levensbeschrijving, detective, anders, NL…: Roman7.      Wie vertelt het verhaal?: Iemand die je de derdepersoon noemt vertelt het verhaal.

Ook wordt er gebruik gemaakt van citaten,bijvoorbeeld: “He’s found fish.”8.      Wanneer speelt het verhaal zich af? Maakt hetiets uit in welke het zich afspeelt? Waarom denk je dat?: Ik denk dat het rond1900 afspeelt omdat er bijvoorbeeld niet iets over elektronica benoemd wordt.Ook is het heel populair om visser te zijn, dat is in 2018 veel minder.

9.      Als je het begin en het slot van het verhaalneemt, is er dan tussen die twee veel tijd verstreken?: Niet veel tijd, ikschat zo een 4 dagen. 10.  Geef van de hoofdpersonen (of hoofdpersoon) eenkarakterbeschrijving. Beschrijf ook het uiterlijk: Santiago: Santiago is eenwijze oude man. Zijn huid is tamelijk rimpelig.

Zijn ogen zijn zee blauw. Hijheeft veel doorzettingsvermogen. Manolin: Manolin is erg behulpzaam. Hij zieter jong uit, want dat is hij ook.11.  Als je moest kiezen, welk persoon uit hetverhaal zou jij dan willen zijn? Leg uit waarom: Ik zou Santiago willen zijnomdat hij heel veel doorzettingsvermogen heeft.

Hij heeft een grote passie, mijlijkt het leuk om zo een grote passie voor iets te hebben. 12.  Kun je een figuur noemen aan wie je een hekelhebt, of een hekel aan zou kunnen krijgen? Leg uit waarom: Ik heb een hekel aande zwaardvis. Als de vis zich had laten vangen, zou het verhaal een mooi,positief einde hebben.

13.  Welk gedeelte of welke passage in het boek vindje het leukst? Waarom?: Niet per se een deel. De mooie uitspraken van deschrijver vind het leukst, omdat het de sfeer goed verwoordt.14.  Welk gedeelte vond je het slechtst, of het minstinteressant? Leg uit: Het begin. Vooral omdat ik nooit Engelse teksten lees,was het erg moeilijk om in het verhaal te komen.

15.  Ben je tevreden over het eind van het boek?Verklaar je antwoord. Als je er nier tevreden mee bent, kun je dan aangeven hoejij het eind in gedachte zou hebben: Het einde vind ik bijzonder, ook ben ik ertevreden over.

Het einde is redelijk droevig. De vis die Santiago maar al tegraag wilde vangen, had hij uiteindelijk niet.16.  Zou je het boek aanraden aan je medeleerlingen?Leg uit waarom. Als je het boek een cijfer zou moeten geven, wat zou dit dan worden?Ik zou het boek niet aanraden aan mijn medeleerlingen.

Ik had erg veel moeiteom in het verhaal te komen. Ik kan het me voorstellen dat mijn leeftijdsgenotendan zullen afhaken.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out